หมออรรถวุฒิ

เปิดกระโหลก !! เหตุผล 26 ข้อ แห่งความจริง ทำไมต้อง สมุนไพร !! มันดีกว่าตรงไหน ??

1. ถั่วขาว ลดอ้วน ชัวร์ หรือ มั่วนิ่ม มีหลายข้อมูลที่ระ …

เปิดกระโหลก !! เหตุผล 26 ข้อ แห่งความจริง ทำไมต้อง สมุนไพร !! มันดีกว่าตรงไหน ?? Read More »

“แพงพวยฝรั่ง” ต้านมะเร็งร้าย

จากสถิติพบว่า ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งสูงถึง 66,000 ราย โดยพบว่าโดยในผู้ชายพบมะเร็งปอดมากที่สุด 5,535 ราย รองลงมาคือโรคมะเร็งตับ ส่วนผู้หญิงพบมะเร็งปากมดลูกมากที่สุด 1,484 ราย รองลงมาคือ มะเร็งปอด มะเร็งเต้านม ซึ่งการรักษาโรคมะเร็งจะต้องใช้ยาติดต่อกันเป็นเวลา

“ถั่วขาว” ช่วยให้หุ่นเพรียวได้จริงหรือ

ถั่วขาว (White Kidney Beans)ของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหลายชนิด เพื่อใช้ในการลดนํ้าหนักแต่หลายคนก็ยังสงสัยว่าถั่วขาวจะช่วยลดนํ้าหนักได้จริงหรือเปล่าถั่วขาว (Bruguiera cylindrical)เป็นพืชตระกูลถั่ว ที่มีต้นกำเนิดในพื้นที่สูง อากาศหนาวเย็น เช่น แถบประเทศแม็กซิโก กัวเตมาลา

‘ยอ’สมุนไพรสารพัดประโยชน์

ยอ(Morinda citrifolia L.) เป็นพืชที ถูกนำมาใช้ประโยชน์มายาวนาน โดยพื้นบ้านครั้งแรกเมื่อ 2000 ปี มาแล้ว โดยชาวโปลีนิเซีย แถบมหาสมุทรแปซิฟิก ะวันออกเฉียงใต้ เช่น อินเดีย จีน และประเทศไทย ยอเป็นสมุนไพร่ที่อยคูู่คนไทยมานาน ในสาธารณะสุขมูลฐานใช้ผลยอแก้อาเจียน เจริญอาหาร

“หอมแขก” ช่วยความจำ

ในปัจจุบันเนื่องจากมีวิทยาการทางการแพทย์ที่เจริญก้าวหน้า ทาให้ประชากรทั่วโลกมีอัตราของผู้สูงอายุมากขึ้นรวมทั้งในประเทศไทย ซึ่งเมื่อมีผู้สูงอายุมีมากขึ้น ก็มักจะพบปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับด้านสมองเสื่อมและความจาที่ลดลง เราทราบกันดีว่ามีสมุนไพรที่นิยมนามารับประทานเพื่อบารุงสมองนั้นก็คือแปะก๊วย

Scroll to Top