ภ.ญ.ธนิกาญจน์

เปิดกระโหลก !! เหตุผล 26 ข้อ แห่งความจริง ทำไมต้อง สมุนไพร !! มันดีกว่าตรงไหน ??

1. ถั่วขาว ลดอ้วน ชัวร์ หรือ มั่วนิ่ม มีหลายข้อมูลที่ระ …

เปิดกระโหลก !! เหตุผล 26 ข้อ แห่งความจริง ทำไมต้อง สมุนไพร !! มันดีกว่าตรงไหน ?? Read More »

‘ยอ’สมุนไพรสารพัดประโยชน์

ยอ(Morinda citrifolia L.) เป็นพืชที ถูกนำมาใช้ประโยชน์มายาวนาน โดยพื้นบ้านครั้งแรกเมื่อ 2000 ปี มาแล้ว โดยชาวโปลีนิเซีย แถบมหาสมุทรแปซิฟิก ะวันออกเฉียงใต้ เช่น อินเดีย จีน และประเทศไทย ยอเป็นสมุนไพร่ที่อยคูู่คนไทยมานาน ในสาธารณะสุขมูลฐานใช้ผลยอแก้อาเจียน เจริญอาหาร

“ถั่วขาว” ช่วยให้หุ่นเพรียวได้จริงหรือ

ถั่วขาว (White Kidney Beans)ของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหลายชนิด เพื่อใช้ในการลดนํ้าหนักแต่หลายคนก็ยังสงสัยว่าถั่วขาวจะช่วยลดนํ้าหนักได้จริงหรือเปล่าถั่วขาว (Bruguiera cylindrical)เป็นพืชตระกูลถั่ว ที่มีต้นกำเนิดในพื้นที่สูง อากาศหนาวเย็น เช่น แถบประเทศแม็กซิโก กัวเตมาลา

“แพงพวยฝรั่ง” ต้านมะเร็งร้าย

จากสถิติพบว่า ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งสูงถึง 66,000 ราย โดยพบว่าโดยในผู้ชายพบมะเร็งปอดมากที่สุด 5,535 ราย รองลงมาคือโรคมะเร็งตับ ส่วนผู้หญิงพบมะเร็งปากมดลูกมากที่สุด 1,484 ราย รองลงมาคือ มะเร็งปอด มะเร็งเต้านม ซึ่งการรักษาโรคมะเร็งจะต้องใช้ยาติดต่อกันเป็นเวลา

“หอมแขก” ช่วยความจำ

ในปัจจุบันเนื่องจากมีวิทยาการทางการแพทย์ที่เจริญก้าวหน้า ทาให้ประชากรทั่วโลกมีอัตราของผู้สูงอายุมากขึ้นรวมทั้งในประเทศไทย ซึ่งเมื่อมีผู้สูงอายุมีมากขึ้น ก็มักจะพบปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับด้านสมองเสื่อมและความจาที่ลดลง เราทราบกันดีว่ามีสมุนไพรที่นิยมนามารับประทานเพื่อบารุงสมองนั้นก็คือแปะก๊วย

Scroll to Top